1998

det är svårt att identifiera årtal på vissa foton, men troligen är dessa från 1998