Grovsoporna 17 maj 2008

Som info en kort sammanfattning om hanteringen av grovcontainers:
I vanlig ordning hade lite gods ställt vid containrarna natten innan. Vid 5an hade någon varit lite mera kreativ och klippt av bandet som stängde luckorna. Inget farligt gods hade dock slängts in. 3an blev full redan 12.40 första dagen och ''Eken'' strax före 16 samma dag. Det sattes upp info på de stängda containrarna med hänvisning till att det fanns plats i 5an. Trots det hade någon ställt två säckar och ett par handverktyg vid den stängda dörren vid 5an. Uppe på (!) containern hade någon lagt en stor ihopvikt pappkartong, troligen med förhoppning om  att ”någon annan” senare skulle få plocka upp längs vägen. Ett pikant inslag vid samma container: En fylld hundbajspåse hade lagts på kanten av containern.
Allt som skulle lämnas fick plats. Den sista containern, den vid 5an, stängdes kl 16.10 utan någon skottkärra i sikte.

Hälsningar
Walfrid/166

 

 

 

foto: Åke Holm