Sommarmöte 6 juli 2008


Medlemmarna samlas...

...och bänkar sig...

...nedanför podiet där en del av vår styrelse satt sig, ka$$ören Cathis, sekreteraren Ann samt ordföranden Ewa.

Staffan visar hur man skall trycka in soporna i sopcontainern.

 

Foto: Åke Holm/165