EU-anpassning av våra lekplatser
Aug-sept 2008

 

Foto: Walfrid Monthén/166