Dikesdagen 16 maj 2009

Denna härliga vårdag hade cirka 35 kolonister slutit upp för att rensa våra diken.

 

 

 

 

 


Foto: Walfrid Monthén/166