Kolonigympa 4 juli 2009

Karin Burgman, stuga 118, har tagit initiativ till kolonigympa under juli.
Det första tillfället den 4 juli var välbesökt. 25 personer inklusive Karin.
 

 

 

 

 

 
 
Foto: Walfrid Monthén/166