Ombyggnaden av herrarnas dusch i 4:an
del 3 - 15 aug 2009Dick kapar röret

Rensbrunn monterad

Avloppsrör innan golvskivor monteras

Brunnen monterad

Foto: Mats Olsson/192