Ombyggnaden av herrarnas dusch i 4:an
del 4 - 16-30 aug 2009 

 

 Foto: Walfrid Monthén/166