GA-dagen 2 maj 2010Här kollas det på listorna vad som fanns att göra...
 

...och det fanns det verkligen...
 

...så det var bara att pricka av sig.
 

Blomkrukor till väghinder skulle placeras ut.
 

Och på expeditionen satt Karin och Ruth och förberedde arrendeavtal.
 

Förrådet på uthus 4 städades...
 

...och undertecknad samt Mats tog hand om utrangerade fönsterluckor.
 

Sedan avslutades det hela med korvgrillning.

Foto: Åke Holm/165 samt Anne-Charlotte Bennerstam/165
Text: Åke/165