Sommarmöte 4 juli 2010Innan mötet delades höstfakturorna ut av Ruth/58 och Lotta/165
 

Vid podiet vår ordförande Ewa med dagens protokollförare Annelie
 

Några satt på behörigt avstånd...
 

...medan andra tog plats på scenen.
 

Och så presenterades styrelsen för de som hade missat årsmötet.

Foto: Anne-Charlotte Bennerstam/165
Foto & text Åke Holm/165