Kräftskiva 14 aug 2010Ett glatt gäng hade denna kväll samlats på dansbanan vid
dukade bord för att förtära kräftor med därtill hörande drycker.
 

 

 

 

 

 


Foto: Ulla Jagerstål/48