Sommarmöte 2 juli 2011Innan mötet delades höstfakturorna ut, här är det Ruth som förärar Siv sin lilla räkning.


På podiet detta möte återfanns Eva/208/sekreterare, Ewa/295/ordförande samt Åke/165/kassör.


Ungefär 100 kolonister hade slutit upp, de flesta på dansbanan...


...samt några på bänkarna utanför.

Foto: Anne-Charlotte Bennerstam/165