Några bilder från Årsmötet 2012Allt är dukat och nu inväntar vi bara mötesdeltagarna
 

Avprickning samt utdelning av röstkort och lotter.
 

Vinsterna i kulturföreningens lotteri.
 

Så var det dags att öppna mötet, från vänster sekreteraren Eva/208, årsmötets ordförande Mona Löchen, vår egen ordförande Ewa/295 samt kassören Åke/165.
 

Kulturkommitténs verksamhet framförs av Anneli/3

 

foto: Åke Holm/Anne-Charlotte Bennerstam