Gemensamt Arbete 3 maj 2014
Vad är det för uppgifter kvar tro?


alltid mycket runt föreningshuset att göra

 


lövkompostgympa


köket behöver våröppnas


hål i vägen täpps igen - stort hål behöver mycket grus, en hel vagnslass


gula gupp har blivit svart-gula


uthus 3 friseras


och målas


uthus 4 fixas


och fekaliekomposten får bättre väggar


hål i vägen finns lite överallt


vid uthus 5 målas det också


svårmålat bakom taggiga buskar


gungor upp!


En liten sångstund innan nästa möte.


Festfixarna är de som har slutsiffra 4 på stugnumret


förberedelser av midsommarfesten


 

foto: Anne-Charlotte Bennerstam