Våra uthus som vi inte kan vara utan - 2014
Listudden har fem uthus eller toaletter som det väl mest används som.


De är spridda över hela Listudden och områdesindelningen är gjord så att ett uthus hör till varje område. Tanken var att de som gick till samma uthus skulle höra till samma område. Men det är ju svårt att få det att fungera när dessutom områdena skulle vara någorlunda lika stora ...


Detta är uthus ett klädd med blommor.


Uthus 2 har en gedigen gräsmatta som behöver skötas. Uthusmarken är så stor att den räcker mellan två tvärvägar.


Om det är upptaget på toaletterna kan man sätta sig en stund på soffan som säkert står vindskyddad.


Grannsamverkan är något vi jobbar med på Listudden


Från andra sidan kanske inte uthus 2 ser lika inbjudande ut ...


Uthus 3 har också en stor gräsmatta och stora träd, till och med blommande syren.


Uthusen har likartat utseende, med en ingång för herrar och en för damer.


Uthus 4 har lite speciella funktioner. Fekaliekomposten från vintertoaletterna finns här - och här finns duschar


Duschvattnet hamnar i en rotzonsanläggning som rengör vattnet. Alltså behöver inte duschvattnet fraktas bort som avloppsvatten numera, utan rengörs på plats.


Anslagstavlan är ett viktigt inslag vid alla uthusen. En informationsplats!


Uthus 5 ligger på Öfre Östermalm som området kallas.


Ligger på en höjd med berg i dagen framför


En bänk att vila på före eller efter ....


Utsikten är mot stora parkeringen, så härifrån kan man ha koll på vad som händer i detta område,

 

foto: Anne-Charlotte Bennerstam