Vid sjön Flaten - 2014
Flaten blev ett naturreservat 2004. Hela reservatet är 760 hektar.
Listudden ingår i naturreservatet.


Både insekter och större djur trivs i de många olika naturmiljöerna runt Flaten.
Tillsammans bildar de en småbruten landskapsmosaik med ett stort totalt antal växt- och djurarter.


På 1700-talet låg här Flatentorpet, intill klippan ned mot sjön. Torparfamiljen odlade en liten åker och slig sin äng med lie för att få hö till sin ko. Detta räckte inte till försörjningen utan familjen gjorde dagsverken på Orhems gård.


Förr delades marken upp i inägor och utmarker. Inägorna bestod av åker och äng och inhägnades med gärdsgårdar.

Vill du läsa skyltarna helt så gå ner till ängen mellan Eken och Flaten. I västra delen upp mot skogen finns de tre av skyltarna. De två översta finns bl a vid Orhems grindstuga, vid Gebersvägen. De finns kanske på fler ställen inom reservatet.

 


Oj vilken rishög precis vid vattnet.


Riset går rätt ut i vattnet - är det ett bäverbo tro?


Finns ju spår av bävern i närheten ...

 

foto: Anne-Charlotte Bennerstam