Kulturkommitténs bussutflykt 5 augusti 2014
 

foton förmedlade av Ann Bringemo