Jättebjörken sågas ner - 2015Den stora björken vid stuga 45 sågades ner av kommunen.


Det var duktiga och snabba killar.
De lämnade inga spår efter sig - annat än ljuset som spred sig över nejden

foto: Ann Bringemo stuga 47