Ny vägbom - 2015
En väg in till Listuddens koloniträdgårdsförening från Listuddsvägen
öppnades 2012 och nu 2015 blev det en fast vägbom som kan låsas.


foto: Ewa Asplund/295, A-C Bennerstam/165 (översta bilden)