6 mars 2016


Årsmöte


Ruth sitter som vanligt beredd att pricka av mötesdeltagarna.


Även Annelie sitter på plats


Lite fika före mötet


Tipspromenad för hugade.
Frågor och svar finns på denna länk


Så börjar mötet, många medlemmar är samlade


Presidiet


Ny i styrelsen: Vickan i stuga 149


Kulturkommittén berättar och delar ut lottvinster


Årets kolonist Karin i stuga 248.
Sam och Maj-Lis Gungner som också var årets kolonister var inte närvarande


Gunilla i 195 fick blommor för det hon gör för föreningen.


Ann, avgående i styrelsen, fick ett rött paket som avsked.

 

foto: Anne-Charlotte Bennerstam/165