april 2016


Byte av lås och nycklar till
uthus, toaletter


De gamla låsen har gjort sitt.
Handtag och lås är slitna.


Inte bara låsen till toaletterna byttes ut,
även till andra uthus-lås


Den gamla toalettnyckeln tappar funktionen
och ersätts av den vi redan har till bl a sopmolokerna

 


fräschare lås och handtag


På insidan finns numera en vred, så man inte blir inlåst.

 

foto: Anne-Charlotte Bennerstam/165