24 juni 2016


Midsommarafton på Listudden


midsommarstången dekoreras


musikerna är på plats


Anna/248 skapar dekorationerna


förberedelser inför stångens resning


Dax för dansen!

Resultat från pilkastningen:
1a: stuga 271 - 39p
2a: stuga 300 - 36p
3e: stuga 90 - 33p

Resultat från skjutbanan:
1a: stuga 314 - 48p
2a stuga 85 - 47p
2a: Kia från orkestern - 47p

 

foto: Anne-Charlotte Bennerstam/165
Walfrid Monthén/166