Augusti


Verktyg för att bedöma lekplatser


För att lekplatserna på Listudden ska överensstämma
med de regler som finns så kontrolleras detta under sommaren.
Reglerna finns i dessa böcker och kollas med verktygen nedan.

 

foto: Eva Asplund/295