16 november 2016


Efter det stora snöfallet

Bosse/170 hade mätt snöhöjden dagen efter det stora snöfallet,
42 cm snö kom 8e och 9e november!


(bild från innerstaden)

Enligt SMHI har det inte snöat så här mycket i Stockholm
på en dag i november sedan mätningarna startade 1905.

Några dagar senare hade snön börjat smälta och
omvandlas till ömsom is, ömsom vatten

 

foto: Anne-Charlotte Bennerstam/165