16 juni 2017


Listuddens bi-församling
Bidrottningen Christna kontrollerar sina vänner

 

foto: Anne-Charlotte Bennerstam/165