24 juni 2017


Gemensamt odlande gror


Siw/145 och Vickan/149 samlar intresserade
kolonister på söndagarna för att titta över odlingarna

foto: Anne-Charlotte Bennerstam/165