11 oktober 2017


Högt vatten vid
föreningshuset


en ny förhoppningsvis tillfällig sjö

foto: Anne-Charlotte Bennerstam/165