25 oktober 2017


Regnet det bara öser ner

Enligt Listuddsvädret har det kommit
nästan 26 mm under dygnet.

Under oktober har det fallit 120 mm,
så dagens regn är nästan en fjärdedel av allt regn under oktober.
Dagens nederbörd är 4,5% av hela årets nederbörd hittills.

Blött idag - torrt år ....

Listudden har en egen väderstation. En tidigare väderintresserad kolonist
 startade upp och placerade stationen på sin stuga och sedan denne lämnat Listudden
 är anläggningen placerad vid en annan stuga på Listudden.

Väderstationen uppdateras var 5e minut och du når stationen genom att
gå in på Listuddsväder i kolumnen till vänster.

 

foto: Anne-Charlotte Bennerstam/165