14 februari 2018


Bommen vid infart 2 från Flatenvägen sönderkörd

Någon hade bråttom ut från området !

 

Redan samma dag placerades en än mer ogenomträngligt stopp för bilar

 

foto: Fritte Lars Fredriksson/148 - de två översta bilderna
Anne-Charlotte Bennerstam/165 - den nedersta bilden