10 mars 2018


Årsmöte


Ruth och Annelie önskade alla välkomna
med ett kuvert fröer och en lott.


Fanfaren i Farsta var årets årsmöteslokal,
en stor biosalong.


Sekreterare Monica förbereder sig.


Ordförande Ewa och kassör Åke pratar inför mötet.
Åke har som vanligt en skjorta i samma färg som årsmöteshandlingarna.
Årsmöteshandlingarnas färg bestäms av färgkoden på motstånd.


Kolonisterna tar plats i den stora lokalen.


Årsmötespresidiet på plats.


Birgitta/177 blev den ena av årets kolonister.
Årets kolonister presenteras på denna länk.


Ruth/58 slutar i styrelsen efter
många år som vice ordförande.

 

foto: Walfrid Monthén/166
Anne-Charlotte Bennerstam/165 (nr 2 + 6)