2 april 2018


På annandag påsk upptäcktes att
bommen vid infarten Kioskvägen var saboteradBommen förefaller avsågad på flera ställen

 


På tisdagen efter påsk blockades vägen så bilar inte kan ta sig in.

 

foto: Åke Holm/165
nedersta fotot: Christer Karlsson/95