23 juni 2018


Midsommardagens lekar
på tunet - med LIF

foto: Arne Persson, stuga 272 (de 8 översta)
Monica Buchheim stuga 105 (de 5 nedersta)