19 augusti 2018


Listuddens idrottsförening
LIF 70 år


LIFs hus är festklädd


specialtryckta servetter


mumsiga tårtor


självklart ingick idrottsaktiviteter i firandet


det vinnande gänget


tipspromenad


tipspromenadens notarius publicus


vinnare: 1a pris


2a pris


3e pris


som avslutning åts tårtorna upp

 

foto: Arne Persson/272