september 2018


Returstation
och
hushållssopor
vid infarten från Orhemsvägen


Från Listuddens entré så ser man först
Listuddens sopmolok för hushållssopor,
bakom finns kommunens återvinningsstation.


Denna dag var det välstädat och ordning.


Om det är fullt så finns information
vart man ska höra av sig för att
det ska tömmas och städas.
tel 0200-88 03 11
station 14400


- Pappersförpackningar
- Glasförpackningar, ofärgade
- Glasförpackningar, färgade
- Batterier


- Plastförpackningar
- Metallförpackningar
- Tidningar och trycksaker


På varje behållare syns tydligt
vad som får läggas var.


Även i text står det på
varje behållare.


Ovan behållaren finns kroken
som möjliggör tömning.


Listudden har sedan några år tillbaka
sopmoloker för sopor, hushållssopor.


Enbart hushållssopor ska hamna i moloken,
som är låst för att bara behöriga ska kunna
lämna sopor här.


 

foto: Anne-Charlotte Bennerstam/165