16 september 2018


Ny vägbom
vid Kiosk-infarten


Här kommer Christer med den nya bommen


Tony och Christer förbereder arbetet


Tony, svetsaren!


Ny fräsch bom - härligt


Lås som håller bommen stängd över vägen


Infarten vid kiosken med den nya bommen.
Vi hoppas på att ovälkomna gäster håller sig borta.
 

foto: Åke Holm/165