10 mars 2019
Årsmöte
Bagarmossens Folkets Hus

Efter att förra årets årsmöte blev
utlokaliserat till Farsta pga ombyggnad
var vi åter i Bagarmossens Folkets hus.


Avprickning vid entrén.


Lite trångt kanske när man kom in i lokalen...


Det fanns dock plats och fika för alla.


Lite vila innan mötet ...


... eller aktivt försöka svara på tipsrundan.


Kombinerad arbets-fika för tipsrättaren.


Många hade mött upp, 83 röstberättigande och
kanske lika många till stugnärstående.


Så var presidiet på plats:
Mötet kan börja!

 

foto: Gunnar Neidenmark/139