7 augusti 2019
Honung slungas i föreningshusets kök


På verandan står flera lådor med ramarna från bikuporna och väntar.


Det är många ramar, flera i varje bikupa.


Först ska "skräpet" på kanterna skrapas av.


Så placeras ramarna i slungaren.


Full snurr gör att honungen slungas ur ramarna.


Honungen rinner ut och samlas i hink efter en första silning.

Det är många processer innan biets insamlade material blir honung i burken.
Bara att plocka ramarna ur bikuporna tar många timmar.
Det måste vara rätt väder när ramarna tas ur - bina måste tycka att det är ok.
Sedan ska varje ram skrapas och slungas, ett tidskrävande jobb.
Efter det ska det silas flera gånger innan honungen kommer i burken.

Det kan hända saker som gör att det inte går att använda det bina samlat in.
I år hade bivaxet i vissa ramar blivit så hårt att det inte gick att få loss...

Bina kräver dessutom vård lite då under hela året.
Bina är ett husdjur som ska vårdas!

 

foto: Anne-Charlotte Bennerstam/165