15 mars 2020
Årsmöte


Årsmöte med förhinder - ett virus sprider sig över världen.


Styrelsen konfererar inför mötet.


Stolarna står glest, för att minska smittan


Vi blev närmare 50 personer på mötet.


Presidiet har den vackra ridån bakom sig.


Dagordningen förkortades och endast de viktigaste punkterna avhandlades.

 

foto: Anne-Charlotte Bennerstam/165