13 september 2020
GA - gemensamt arbete


Som vanligt var många på hugget att plocka arbetsuppgifter.
(Foto: Vickan/149)


Diskussioner om uppgifterna.


Det är ganska renrakat på snöret där jobben stod på A4-papper.


Här finns att hämta vad som behövs till uppgifterna.


GA-generalen själv, Månika.


Brunnar ska rensas.


Hålen på Kioskvägen ska fyllas igen.


Mycket grus behövs.


Ett av de vackert blommande betongrören
som ska få bilar att köra lite saktare.

 

foto: Anne-Charlotte Bennerstam/165
och Victoria Tenggren/149 - två bilder där det står hennes namn under