13 december 2020
Bäver på Listudden!

Sedan många år har bävern etablerat sig i sjön Flaten.
De började leta sig upp längs ån under några vintrar,
nu verkar de dämt upp ån vid dammen Flatenvägen/Orhemsvägen.

Detta gör att de intresserar sig för träden som finns i närheten
- även kolonisternas äppelträd...

 

foto: Linda Sjöberg/205