10 januari 2021
Bävern har etablerat sig i ån


Där ån svänger, nära kioskinfarten har
bävern dämt upp ordentligt.


Detta foto är taget från parkeringen
strax utanför bommen till Listudden.
Det är högvatten i ån ovan fördämningen.


En damm har bildats ovan fördämningen.


Det är svårt att se på bilden skillnaden på vattennivån
ovan och nedan fördämningen.
Roger uppskattade den till en meter!


Här ser man kanan som bävern tar tillbaka ner till vattnet
efter ett besök på en kolonitrådgård.


Ja, vill vi ha våra träd kvar, behöver vi skydda dem!


Vissa äppelträd kommer inte ge oss äpplen längre.


Här är ett annat hårt drabbat träd.


För ett antal år sedan skapade kommunen en damm
vid korsningen Orhemsvägen Flatenvägen.
Den skulle samla dagvattnet från motorvägen
och tanken var väl få det att röra sig saktare ner mot Flatensjön.
Den dammen har fått fler uppgifter nu, när vi fått fler invånare i än.

 

foto: Roger Jansson/189 - översta fotot
Anne-Charlotte Bennerstam/165 - de övriga