8 maj 2021
Containrar på Listudden


I år blev det tre containrar som stod utanför området.
Detta eftersom tunga fordon inte kan åka över våra broar
och broarna måste ju passeras av stora fordon.


Två containrar stod vid kioskinfarten.


Den ena var lite låg...
Gäller att akta väsentliga kroppsdelar.


Vid containern som stod vid infart 2, Mellanvägen,
var det en lite mer avslappnad stämning.


Containern vid 2an fylldes snabbt.
 

foto: Anne-Charlotte Bennerstam/165