11 maj 2021
Staden tar tag i Listuddsån


Äntligen tar staden ett ordentligt tag i Listuddsån!
Bäver har dämt upp ån senaste åren och redan innan var ån delvis igenväxt.
Vi har ju fått direktiv av staden att inte röra i botten av ån,
eftersom det är en del otrevligheter som kan ha lagrats i botten.


För att komma åt bävrarnas fördämning var de tvungna att gå in på stuga 211s tomt.


Ån har blivit mer än dubbelt så bred!
Skönt, nu kan vattnet rinna på!


Häcken vid stuga 211 fick sig dock en törn.
Hoppas att den växer sig fast ordentligt igen.


Tja, om staden avser att ta tag i åns botten genom området,
så lär det vara fler tomter som får påhälsning av den stora grävmaskinen.
Staden fortsatte att gräva längs ån, fast norrut, upp till dammen vid korsningen Orhemsvägen / Flatenvägen.
De gjorde detta på andra sidan ån, inte på Listuddssidan, utan längs koloniområdet Täppans del av ån.


Nedströms från bron på Mellanvägen, österut,
så var det nu full fart på vattnet.

 

foto: Anne-Charlotte Bennerstam/165