27 maj 2021
Dagen efter stora regnet
regnar det fortfarande, fast inte lite mycket


Det är gott om vatten - fast på fel ställen.
Enligt en kolonist så hade hen regnmätaren visat att det kommit 85 mm.


Vissa stugor och tomter är värre drabbade än andra.


Pool på fel ställe.


Vattennivån vid ån har sjunkit, men är fortfarande syns inte öppningen.


En del av vattenmassorna har tagit sig lite längre ner mot Flaten.

foto: Ann Bringemo/47
Siw Wåle/145
Åke Holm/165
Anna-Carin Englund/185
signatur för respektive finns på varje foto