6 juni 2021
Årsmöte, detta år utomhus på tunet


Flaggan är hissad - det är både Sveriges nationaldag och Listuddens koloniträdgårds årsmöte.
Än är det tomt på tunet, men snart fylls det med kolonister som deltar i årsmötet.


Förberedelser inför mötet.


Strax ska det vara köer till att pricka av sig.


Presidiet på plats.
Det är lite extra jobb att få ljudet att funka bra utomhus.


Egen stol och eget fika medtages. Det är corona/covid-19-anpassat.
Röstlängden detta årsmöte bestod av 80 röstberättigade.


Vissa letar sig till skuggan.


Det finns skugga på flera platser på tunet.


Röstning med röstkorten.


Även styrelseledamot som avgick förra året avtackades.
Förra årets årsmöte var ju inskränkt pga corona/covid-19.

 

foto: Anne-Charlotte Bennerstam/165