27 augusti 2021
Nytt avlopp för föreningshusets kök


Föreningshuset håller på att få ett nytt köksavlopp!
Arbete pågår!

foto: Anne-Charlotte Bennerstam/165