9 oktober 2021
Tömning vid återvinningsstationen


En tömningsbil dök upp vid återvinningsstationen
nära vår entré från kiosken.


Efter att stabiliserat bilen med några extra "ben",
så fälldes armen ut.


"Armen" går att förlänga i flera sektioner.


Efter att föraren manuellt satt fast kroken i återvinningscontainern,
så hissas den upp i luften


Botten öppnas och tömning sker in i lastbilen utrymme.
Öppning och stängning av bottendörrarna sker uppenbarligen maskinellt
- hur nu den kopplingen sker...


Så lyfts containern tillbaka till sin plats,
och vi kan fylla på med nytt.

 

foto: Anne-Charlotte Bennerstam/165