30 oktober 2021
Elektricitetsarbete på femman, tvärväg 9


På Tvärväg 9 finns ett elskåp av äldre typ
som behövdes bytas ut


Elevios entreprenörer höll på någon vecka eller tre.
Troligen kommer alla elskåp av den äldre typen behöva bytas ut närmaste åren,
för att öka säkerheten.


Mycket sladdar är det...

 

foto: Anne-Charlotte Bennerstam/165