Föreningshuset - 2022
 
Föreningshuset är stängt för säsongen!
--------------------
Maj
S 1 maj  
M 2 maj  
T 3 maj  
O 4 maj  
T 5 maj  
F 6 maj  förberedelse inför Gemensamt arbete
L 7 maj  Listuddens Gemensamma arbete
S 8 maj  
M 9 maj  
T 10 maj  privat tillställning
O 11 maj  
T 12 maj  
F 13 maj  
L 14 maj  
S 15 maj  
M 16 maj  privat tillställning
T 17 maj  privat tillställning
O 18 maj  
T 19 maj  
F 20 maj  
L 21 maj  
S 22 maj  föreningens föredrag
M 23 maj  
T 24 maj  
O 25 maj  förberedelse för gökotta
T 26 maj  Listuddens Gökotta
F 27 maj  
L 28 maj  
S 29 maj  
M 30 maj  
T 31 maj  
Juni
O 1 jun  
T 2 jun  
F 3 jun  
L 4 jun  föreningens föredrag
S 5 jun  
M 6 jun  
T 7 jun  
O 8 jun  privat tillställning
T 9 jun  
F 10 jun  
L 11 jun  privat tillställning
S 12 jun  kulturkommittén
M 13 jun  
T 14 jun  privat tillställning
O 15 jun  
T 16 jun  
F 17 jun  
L 18 jun  
S 19 jun  förberedelse för midsommar
M 20 jun  förberedelse för midsommar
T 21 jun  förberedelse för midsommar
O 22 jun  förberedelse för midsommar
T 23 jun  förberedelse för midsommar
F 24 jun  Listuddens Midsommarafton
L 25 jun  Listuddens Midsommarlekar
S 26 jun  
M 27 jun  
T 28 jun  
O 29 jun  
T 30 jun   privat tillställning
Juli
F 1 jul  privat tillställning
L 2 jul  Listuddens sommarmöten
S 3 jul  
M 4 jul  
T 5 jul  
O 6 jul  
T 7 jul  
F 8 jul  privat evenemang
L 9 jul  privat evenemang
S 10 jul  privat evenemang
M 11 jul  
T 12 jul  styrelsemöte
O 13 jul  
T 14 jul  
F 15 jul  
L 16 jul  privat evenemang
S 17 jul  
M 18 jul  
T 19 jul  
O 20 jul  
T 21 jul  
F 22 jul  privat evenemang
L 23 jul  privat evenemang
S 24 jul  Rörelsevecka
M 25 jul  Rörelsevecka
T 26 jul  Rörelsevecka
O 27 jul  Rörelsevecka
T 28 jul  
F 29 jul  
L 30 jul  kulturkommitten
S 31 jul  kulturkommitten
Augusti
M 1 aug  
T 2 aug  
O 3 aug  
T 4 aug  
F 5 aug  
L 6 aug  Privat tillställning
S 7 aug  
M 8 aug  
T 9 aug  
O 10 aug  
T 11 aug  
F 12 aug  
L 13 aug  privat tillställning
S 14 aug  
M 15 aug  
T 16 aug  
O 17 aug  
T 18 aug  
F 19 aug  
L 20 aug  privat tillställning
S 21 aug  
M 22 aug  
T 23 aug  
O 24 aug  styrelsen
T 25 aug  
F 26 aug  
L 27 aug  privat tillställning
S 28 aug  
M 29 aug  
T 30 aug  
O 31 aug  
September
T 1 sep  
F 2 sep  
L 3 sep  privat tillställning
S 4 sep  privat tillställning
M 5 sep  
T 6 sep  
O 7 sep  
T 8 sep  
F 9 sep  förberedelse inför Gemensamt arbete
L 10 sep  Listuddens Gemensamma arbete
S 11 sep  
M 12 sep  
T 13 sep  
O 14 sep  
T 15 sep  
F 16 sep  
L 17 sep  
S 18 sep  
M 19 sep  
T 20 sep  
O 21 sep  
T 22 sep  
F 23 sep  
L 24 sep  
S 25 sep  
M 26 sep  
T 27 sep  
O 28 sep  
T 29 sep  
O 30 sep  
 

Till Startsidan