26 mars 2022
Våra broar restaureras av stadens entreprenör

De senaste åren har broarna fått utstå stora påfrestelser, både av tung trafik och vattenmassor när det varit stora ösregn.
Tyngden har sedan något år begränsats till två ton, för de fordon som fått nyttja våra broar.
Nu har staden bestämt sig för att se över våra broar och vi ser fram emot att få dem åtgärdade!

I mitten av månaden så kom de med sitt material och har nu startat med bron på Kioskvägen.


Arbetsmaterialet är placerat på parkeringsplatserna strax innanför grinden från Kiosken.
Rören förefaller både större och längre än vad våra små broar behöver, men de har säkert koll.

 


Bron på Kioskvägen är under arbete.

 


Bron på Mellanvägen är än så länge orörd.
Vi får se hur stenarna ligger och hur stor röröppningen är när den är klar

 

foto: Anne-Charlotte Bennerstam/165